Vergoedingen en kosten

De regelgeving omtrent de vergoeding van uw zorg is de afgelopen jaren er niet begrijpelijker of overzichtelijker op geworden. Op deze pagina probeer ik u een goed beeld te geven van wat u kunt verwachten. Zowel gedurende als voorafgaand aan mijn behandelingen vind ik transparantie en duidelijkheid belangrijk. Indien gewenst ga ik graag het een en ander met u na. Neemt u hiervoor contact met mij op.

Prijzen zijn exclusief BTW, maar behandelcontacten zijn altijd vrijgesteld van BTW. Voor overige trajecten zoals coaching en relatietherapie dient u nog rekening te houden met bijkomende BTW van 21%. De volgende NZa tarieven zijn van toepassing.

Contractvrij

Psychotherapiepraktijk Irma Kanters werkt contractvrij, wat betekent dat er geen contracten zijn afgesloten met individuele zorgverzekeraars. Behandelingen worden echter altijd geheel of grotendeels vergoed vanuit uw basispakket. Een belangrijke reden om contractvrij te werken is dat ik mensen niet aan de voordeur zorg wil moeten weigeren omdat ik tegen een contractueel vastgelegd omzetplafond aan loop. Een steeds meer voorkomend probleem is dat mensen niet langer ergens terecht kunnen, met name na de zomer. Daarnaast behoud ik op deze manier de vrijheid om samen met u een passend behandelaanbod samen te stellen en houden we de behandelrelatie en afspraken helder, zodat daar alle aandacht naar uitgaat en geen onnodige tijd verloren gaat aan aanvullende administratieve lasten.

De maximale vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering. Deze zal in de praktijk meestal tussen de 60% en 80% liggen bij een naturapolis (de meest gekozen polis). Een restitutiepolis vergoed in de meeste gevallen 100%, maar ik raad u aan dit zelf voor aanmelding te checken bij uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer info op https://contractvrijepsycholoog.nl/

Tip 1: Soms heeft uw werkgever een potje voor werknemers voor zorg en ontwikkeling. U kunt overwegen de werkgever te vragen de eigen bijdrage (deels) te vergoeden, zeker wanneer u verzuimt door psychische klachten.
Tip 2: In recente uitspraken door de rechtbank zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht om ten minste 75 tot 80% van de kosten op zich te nemen, ondanks dat in de polisvoorwaarden een lager percentage opgenomen is. Anders beperken ze u als verzekeringnemer en cliënt in uw zorgkeuze. U heeft dus wettelijk altijd recht op deze vergoeding, ondanks de voorwaarden. U kunt bij uw zorgverzekeraar hier naar vragen voorafgaand aan de behandeling.

Psychotherapie
Behandelingen worden, onder voorwaarde van een in aanmerking komende diagnose en met verwijzing van uw huisarts, vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Specialistische GGZ (SGGZ). De GGZ valt onder het basispakket, wat betekent dat de behandeling door alle zorgverzekeraars vergoed dient te worden en uw eigen risico zal worden aangesproken. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze bij uw polis is dit €385,– (+ eventuele verhoogd eigen risico van maximaal €500,–) voor 2024.

Er zijn echter behandelvormen die nooit in aanmerking komen voor vergoeding, zoals relatietherapie of bepaalde psychologische klachten. Mocht de diagnose niet vallen onder vergoede zorg, dan kunt u toch bij mij terecht, maar zult u de behandeling zelf dienen te betalen. Zelf betalen kunt u ook overwegen indien u volledige geheimhouding wenst ten opzichte van bijvoorbeeld uw huisarts of verzekeraar. Wanneer u kiest voor onverzekerde zorg bereken ik € 170,– per zitting van 60 minuten conform de landelijk vastgestelde NZa-tarieven (de autoriteit aangesteld door de overheid om de zorg te reguleren).

Relatietherapie
Voor relatietherapie bereken ik €170,– per 60 minuten.

Coachingstrajecten
Voor coachingstrajecten of persoonlijke ontwikkeling doe ik u graag een passend voorstel op maat in pakketvorm. Neem hiervoor contact op.

Vergoeding
Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat níet over de zorg die u krijgt, maar wél over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt uw behandeling niet meer na afronding in één keer afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostiekconsult, een behandelconsult of intercollegiaal overleg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Deze losse zorgprestaties staan op de rekening die Psychotherapiepraktijk Irma Kanters – meestal een keer per maand – aan u stuurt. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

Let op! Er zijn verzekeraars die in hun polis hebben opgenomen dat u vooraf bij hen toestemming dient te vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Het is daarom altijd een goed idee om vooraf even te bellen met uw zorgverzekeraar voordat u in behandeling komt bij mij, of een van mijn collega praktijken.

Afmelding en no-show tarief
U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan per mail, telefonisch (voicemail) of sms bericht. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert kost dit €60,00 per incident. Voorkom dus extra kosten en meld u tijdig af.

Betaling
Op al onze facturen is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

Indien betaling niet of slecht gedeeltelijk wordt voldaan, dan schakelen wij een incassobureau in. De voorwaarden van incasso zijn hier te downloaden.