Behandeling

Hierbij richt ik me samen met de cliënt (volwassenen vanaf 18 jaar) op de aanpak van vastgeroeste patronen die terugkerende problemen en klachten veroorzaken. Dit kan leiden tot psychologische klachten zoals angst en depressie, maar ook wanneer u nog weinig klachten ervaart en toch het idee heeft vast te lopen kan ik iets voor u betekenen. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen op werkgebied of op het vlak van persoonlijke ontwikkeling of simpelweg het idee te hebben dat u belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Aan het begin zullen we altijd eerst samen een overzicht maken van uw probleem, hoe deze is ontstaan en de invloed hiervan op uw leven. Vervolgens zullen we komen tot een plan van aanpak. Hierin bepalen we op welke doelen we de gesprekken zullen gaan richten en volgens welke methode we dit doen. Ook zal ik bespreken wat u mag verwachten, bijvoorbeeld de duur van de behandeling. We staan gedurende de behandeling regelmatig stil bij de voortgang. Zo kunnen we tijdig bijsturen en zorgen we ervoor samen op een lijn te blijven zitten. Sessies duren 60 minuten en zijn in principe in eerste instantie wekelijks. Ik bied psychotherapie aan binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Voor informatie over vergoeding en bijkomende kosten leest u meer onder het desbetreffende kopje op deze website. Na een intake kan blijken dat u bij mij niet op de juiste plek bent. Ook dan zal ik u helpen om de juiste zorg te vinden.

U kunt met de volgende klachten denken aan psychotherapie:
– angst en dwangklachten
– depressie
– terugkerende problemen in relaties
– terugkerende problemen op het werk
– identiteitsproblemen wanneer u niet meer zichzelf herkent
– Persoonlijkheidsproblematiek
– Lichamelijke klachten die na onderzoek geen verklaring hebben
– Milde verslavingsproblematiek
– Aandachtstekortstoornissen zoals ADHD

De wachttijd tot de intake (SGGZ ) 1 tot 2 weken
De wachttijd tot behandeling (SGGZ) 1 tot 2 weken

Aangeboden behandelvormen: 
– Clientgerichte psychotherapie
– Cognitieve gedragstherapie
– Psychodynamische psychotherapie
– Mindfulness
– EMDR

Behandeling is grotendeels hybride via beeldbellen (80/20)

Voor wie: 
– Jongeren en adolescenten vanaf 18 jaar
– Volwassenen en ouderen

Klachtenregeling: 
Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over mijn diensten of de gang van zaken. Mocht dit zo zijn, neem dan allereerst contact met mij op zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. Wanneer dit niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) .

De behandeling is gewaarborgd in een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, die hier te vinden is.